INTEGRITETSPOLICY

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

De personuppgifter som du lämnar till oss är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som kund och tillhandahålla våra tjänster.

Personuppgifterna kommer varken att användas för marknadsföring, lämnas till tredje part eller lagras längre än nödvändigt.

VARNING FÖR FALSKA SMS FRÅN "SB BILAR"

Sedan en tid tillbaka cirkulerar så kallade smishing-sms med avsikt att lura dig att klicka på farliga länkar till din mobil. Vi är inte det enda företaget i Sverige som har drabbats.

I vårt fall innehåller dessa bluff-sms falska erbjudanden om att "SB Bilar" vill köpa din bil.

Vi vill understryka att vi aldrig skickar sms till andra än de personer som först själva har kontaktat oss.

Om du har fått sms undertecknat "SB Bilar" med erbjudande om att köpa din bil, uppmanar vi dig att inte klicka på några länkar eller svara. Lämna inte ifrån dig några person- eller kontouppgifter.

Du är välkommen att meddela oss om du har fått ett falskt sms, alternativt skicka en bild på sms:et till vårt mobilnummer 0735 12 27 95, så att vi kan vidta rättsliga åtgärder och stoppa dessa bedrägeriförsök.